Poslovna komuna

Elektro-BOHINC ustanavlja prvo Poslovno komuno na svetu!

Poslovna komuna bo združenje samostojnih poslovnih subjektov, ki bodo delovali kot družinsko podjetje "skupaj v dobrem-skupaj v slabem«.

Uradno bodo združeni v zadrugo "Elektro-Zadruga zoo".

 

Nekaj načel Poslovne komune:

 • dohodek za minulo delo tudi po upokojitvi
 • omogočanje samozaposlitve,
 • povezovanje članov s podobnimi in skladnimi načeli,
 • vzpostavitev družinskega vzdušja: skupaj v dobrem – skupaj v slabem,
 • pomoč ob težavah v poslu,
 • omogočanje večje eksistencialne, socialne in pravne varnosti,
 • pregledna in enakopravna poslovna razmerja med člani,
 • delitve sredstev, časa in znanja ter spretnosti med člani,
 • zaveza članov k pozitivnimi moralnimi vrednotami: poštenost, skromnost, solidarnost, prilagajanje, mirnost in pogum,
 • dostopnost in nadzor nad delitvijo zaslužka na podlagi deležev in funkcije znotraj posameznega posla,
 • zaslužek se vedno razdeli med člane v celoti, 100% , v razmerju udeleženosti v poslu, Itd.
 

Interesenti in entuziasti, ki bi želeli kakorkoli sodelovati pri ustanovitvi in postavljanju pravil in načel vabljeni! Kontaktirajte nas, zelo veseli bomo vašega klica in idej!

Povpraševanje