Poslovna komuna

Elektro-BOHINC ustanavlja prvo Poslovno komuno na svetu!

Poslovna komuna bo združenje samostojnih poslovnih subjektov, ki bodo delovali kot družinsko podjetje "skupaj v dobrem-skupaj v slabem«.

Uradno bodo združeni v zadrugo "Elektro-Zadruga zoo".

 

Nekaj načel Poslovne komune:

 • dohodek za minulo delo tudi po upokojitvi
 • omogočanje samozaposlitve,
 • povezovanje članov s podobnimi in skladnimi načeli,
 • vzpostavitev družinskega vzdušja: skupaj v dobrem – skupaj v slabem,
 • pomoč ob težavah v poslu,
 • omogočanje večje eksistencialne, socialne in pravne varnosti,
 • pregledna in enakopravna poslovna razmerja med člani,
 • delitve sredstev, časa in znanja ter spretnosti med člani,
 • zaveza članov k pozitivnimi moralnimi vrednotami: poštenost, skromnost, solidarnost, prilagajanje, mirnost in pogum,
 • dostopnost in nadzor nad delitvijo zaslužka na podlagi deležev in funkcije znotraj posameznega posla,
 • zaslužek se vedno razdeli med člane v celoti, 100% , v razmerju udeleženosti v poslu, Itd.
 

Interesenti in entuziasti, ki bi želeli kakorkoli sodelovati pri ustanovitvi in postavljanju pravil in načel vabljeni! Kontaktirajte nas, zelo veseli bomo vašega klica in idej!

NOVA OBLIKA PROSTOVOLNE POSLOVNE SKUPNOSTI IN  SAMOZAPOSLITVE

VEČJA VARNOST – VEČJI ZASLUŽEK – VEČJA KAKOVOST

Skupaj v dobrem, skupaj v slabem!

Skupaj priklopljeni tudi ko smo izklopljeni!

Življenje je iskanje eksistence. Poslovna komuna je odkritje le-te!

Kako se je rodila Poslovna komuna

Ime »Poslovna komuna« se je porodila ustanovitelju Pavlu Bohincu ob ideji kako bi ustvaril podjetje, ki bi delovalo na osnovi družinskega vzdušja, enakovrednosti, poštene delitve dohodka, večje finančne in pravne varnosti in močne medsebojne pomoči. Predvsem pa, kako ustvariti podjetje, ki bi brezhibno delovalo kar »samo od sebe« brez nadzora šefa oz. direktorja?

Je to možno?

Problem v klasičnih podjetij je, da večina zaposlenih ne čuti odgovornosti za opravljeno delo in nimajo močnega interesa po uspehu podjetja kot celote, ampak na to gledajo bolj ozko: hodim v službo in pomembno je, da dobim na koncu meseca svojo plačo. Koliko naredim za to plačo pa ni tako pomembno …

Splošno znano dejstvo je, da ljudi premika le INTERES. Torej, če želimo ustvariti poslovno skupnost, ki bi delovala »sama od sebe« je potrebno na nek način ustvariti interes med člani te skupnosti, da bodo delali dobro, točno, odgovorno, skrbno  in pošteno!

V Poslovni komuni tako dva ključna elementa ustvarjata omenjeni INTERES med njenimi člani:

Knjiga pravil v Poslovni komuni;
Edinstveni računalniški program za razdelitev dohodka v Poslovni komuni.

Kratek opis delovanja Poslovne komune

Poslovna komuna predstavlja prostovoljno skupnost poslovnih subjektov, posameznikov, ki se odločijo, da bodo nastopali na trgu dela skupaj po posebnih pravilih Poslovne komune in po posebni delitvi dohodka in tudi izgube.

Zaradi skupnega nastopa na trgu dela imajo člani Poslovne komune tako več verjetnosti po pridobitvi dela in več varnosti v primeru težav, kot če bi bili sami. Zaradi udeležbe pri morebitni izgubi dosegajo tudi večjo kakovost pri opravljenih delih!

Člani poslovne komune dobijo plačan delež od opravljene realizirane storitve, plačan delež za vložen trud, delež pri pridobitvi posla, plačan delež za prodani material. Ves prihodek Poslovne komune se porazdeli med njenimi člani. V primeru izgube ob nekem poslu, pa se ta porazdeli med člane, ki so sodelovali v tem poslu.

Poslovna komuna deluje v osnovi brez vodje, brez šefa! Njegovo osnovno delo v Poslovni komuni prevzame INTERES voden s pomočjo pravil Poslovne komune in posebnega računalniškega programa delitve dohodka ali izgube. Interes vodi posamezne člane poslovne komune, da se iz delavca prelevijo v šefa, iz šefa v komercialista, iz komercialista v pogajalca iz pogajalca v izvajalca in tako naprej…

Tako bi lahko rekli, da je to prvi poskus na svetu po preoblikovanju šefa v računalniški program!

Kako je to možno, da bi tako podjetje lahko obstajalo? Podjetje brez šefa? Redko kdo bi se strinjal s tem, da je to možno. Pa vendar, če se ozremo v naravo bomo videli, da obstajajo rastline, živali, ljudje, ki uspevajo, živijo in delujejo sami od sebe čeprav nad seboj nimajo šefa! V naravi namreč deluje vse samo od sebe po pravilu vesolja oz. narave: neprestani tok materije in sproščanje energije ob tem. Živali, rastline in ljudje se res sami od sebe hranijo, sami zdravijo in sami izločajo slabo – in tu vidimo neprestani tok materije in sproščanje energije pri tem procesu. Žival, npr. lev, mora uloviti antilopo, da bi preživel, antilopa mora jesti travo in bežati pred levom, da bi preživela, trava mora srkati vodo in hranilne snovi iz zemlje, da bi zrasla in živela. Spoznamo, da v bistvu le materija prehaja iz ene oblike v drugo in s tem ustvarja tok in s tem sprošča energijo – energijo življena. Posamezni organizmi v naravi nad seboj nimajo šefa v materializirani obliki, ki bi določal njihove aktivnosti. Njihove aktivnosti vodi zakon narave (vesolja), to je težnja materije, da se združuje, da ustvarja tok prehajanja v energijo in obratno. In to je življenje in je samoohranitev.

Na podoben način je zasnovana tudi Poslovna komuna!

MATERIJA= ČLANI POSLOVNE KOMUNE

ZDRUŽEVANJE MATERIJE = POSLOVNA KOMUNA

ENERGIJA = DELO ČLANOV POSLOVNE KOMUNE

TOK ENERGIJE = RAČUNALNIŠKI PROGRAM DELITVE ZASLUŽKA MED ČLANE

ZAKON NARAVE (VESOLJA) = PRAVILA POSLOVNE KOMUNE

TO JE PRVI PREMER NA SVETU, KO RAČUNALNIK PREVZEMA FUNKCIJO ŠEFA: S SVOJIMI ALGORITMI IN DENARNIMI TOKOVI USTVARJA PRI ČLANIH INTERES IN JIH USMERJA V ŽELENO,  »PROGRAMIRANO« AKTIVNOST

Poseben računalniški program za delitev dohodka v Poslovni komuni

Ker bi se lahko v taki skupnosti lahko člani hitro sprli, če bi prišlo do izkoriščanja ali nepoštene delitve dohodka je sestavni del Poslovne komune tudi edinstveni računalniški program delitve dohodka.

Vsa dela, ki jih član izvede v Poslovni komuni se obdelajo v tem posebnem programu.

Program obračuna vsa izvedena dela, upošteva trud, upošteva zanesljivost, uporabljen lastni material, stroške in še in še. Ves dobiček vedno porazdeli med člane in nič ne zadrži zase in nič ne da šefu – ker ga ni!

Program enako ravna tudi v primeru izgube ali škode, le da je tu vgrajen poseben algoritem, ki poskrbi, da se izguba poravna s pomočjo članov Poslovne komune, ki so za izgubo odgovorni in so v poslu sodelovali. V primeru izgube ima tako posameznik veliko večjo varnost, kot če bi bil sam!

Ker dohodek porazdeli računalniški program, je tako vedno v naprej jasna razdelitev. Spora ne more biti, saj je pričakovanje o velikosti dohodka vedno v naprej jasno in točno.

Vsi člani vidijo od vseh svojih sočlanov koliko so zaslužili in v Poslovni komuni ni skrivnosti!

Knjiga pravil v Poslovni komuni

Da bi taka prostovoljna skupnost samostojnih subjektov lahko delovala skupaj poskrbi knjiga pravil v Poslovni komuni.

Tu so opisana pravila o delitvi dohodka, izgube, pretoku denarnih sredstev, odgovornosti in za varnost posameznega člana in komune.

Pravila vključujejo mehanizme, ki ustvarjajo interes po kakovostnem delu, medsebojni pomoči, točnem izvrševanju dogovorov, po odgovornem delu, skrbi  in poštenju!

Osnovna filozofija POSLOVNE KOMUNE

VSE STROŠKE SE RAZDELI MED ČLANE ZADRUGE

VSE PRIHODKE SE RAZDELI MED ČLANE ZADRUGE

 

ZADRUGA POSLUJE S POSLOVNIM USPEHOM 0,00€

ZADRUGA NIMA ŠEFA, KI BI DEL DOBIČKA ZADRŽAL ZASE

DOHODEK IZ MINULEGA DELA, TUDI PO UPOKOJITVI ČLANA

POLNA ODGOVORNOST IZVAJALCA – GOSPODARJA POSLA

Primerjave med klasično zaposlitvijo, ustanovitvijo podjetja in Poslovno komuno

Služba ali Poslovna komuna?

Službo je težko dobiti, če pa jo le dobite, pa morate delati, kar vam narekujejo vodilni ali šef. Ni veliko prostora za samoiniciativne, posebej ustvarjalne in za dodatne zaslužke. Vse kar zaslužite  morate deliti s šefom podjetja ali podjetjem. Za dopust morate prositi šefa, za povišanje plače morate prositi šefa. Ob odhodu v drugo službo vsi »sadeži« vašega minulega dela ostanejo v prvi službi, pri šefu (lastniku) seveda.

Ste se spoznali v zgoraj zapisanem? Potem je Poslovna komuna je rešitev za vas!

V poslovno komuno vas bodo člani sprejeli prej kot v katerokoli drugo podjetje. V Poslovni komuni bo vaš zaslužek večji, kot če ste zaposleni v nekem podjetju, saj Poslovna komuna nima šefa s katerim bi bilo potrebno deliti dohodek. Dohodek se vedno neposredno ali posredno razdeli med člane Poslovne komune. V Poslovni komuni boste lahko samoiniciativno uvajali nove smeri dela, ustvarjali nove projekte in bili za vaš trud vedno plačani! Dopust si boste odrejali sami, kadarkoli in kolikor ga boste hoteli. Sadeže minulega dela boste uživali še dolgo po upokojitvi, vse do vaše smrti, saj vam Poslovna komuna priznava in plača minulo delo.

Samozaposlitev ali Poslovna komuna?

Če se samozaposlite, ste odvisni samo sami od sebe! Vse morate opraviti sami in vse morate plačati sami: ustanovi podjetje, pridobiti in opremiti prostor za izvajanje storitve, poiskati zavarovalnico, banko, računovodsko hišo, kupiti Poslovni program, poiskati stranke, izvajati oglede pri strankah, izdelovati ponudbe, voditi pogajanja, izvršiti delo na terenu, reševati reklamacije, pisati račune, izvajati izterjavo.

Ste se spoznali v zgoraj zapisanem? Potem je Poslovna komuna je rešitev za vas! V poslovni komuni vam ni potrebno znati vsega ali delati vsega, ampak le tisto kar vam je všeč in za to dobite tudi plačilo. Za vse ostalo poskrbi Poslovna komuna: priskrbi vam prostor za izvajanje storitve, zavarovanje je takoj dogovorjeno z znano zavarovalnico, tudi banka vas že čaka z ugodno ponudbo, računovodstvo vam bo vodila kar Poslovna komuna, tudi za reklamacije, izterjave, dohodek ob bolniški, nadomeščanje ob vašem dopustu … za vse je poskrbljeno v Poslovni komu! Veselo na delo!

Obstoječe podjetje z nekaj zaposlenimi ali Poslovna komuna

Imate s.p. in nimate nikoli časa za svojo družino? Otrok vas vidi le zvečer, ko je že tako zaspan, da vam komaj reče »lahko noč, oči«?  Že nekaj let niste bili na dopustu? Delate pozno v noč? Pišete račune, ki vam jih nikoli ne plačajo? Ste bolni pa kljub temu vstanete in greste na delo, saj stranko ne zanima vaše počutje? Morda pa imate večje podjetje in imate zaposlene! Se vam zdi, da vas delavci goljufajo ali da bi lahko naredili več, hitreje ali bolje? Hodijo delavci kar naprej na bolniško in vam tako odžirajo še tisto malo rezerve in zaslužka, ki vam ga je še  ostalo?

Ste se spoznali v zgoraj zapisanem? Potem je Poslovna komuna je rešitev za vas!

Vse vaše intelektualno imetje, ki ste ga ustvarili v vašem podjetju in vaše premoženje v obliki poslovnih povezav in navezav strank prinesite v Poslovno komuno. Poslovna komuna vam tega ne bo vzela, nasprotno: za vsako delo, ki ga bodo člani Poslovne komune opravili pri vaših strankah, vam bo plačano! Vedno boste lahko brez skrbi odšli k družini ob normalni uri, lahko boste skupaj odšli na težko pričakovani prvi dolg dopust brez skrbi! Za vse bo poskrbela Poslovna komuna in njeni člani med tem, ko boste vi na dopustu! Stranke vas med dopustom ne bodo motile saj bo vse težave prevzela in rešila Poslovna komuna! Ko se vrnete z dopusta, pa boste v Poslovni komuni lahko prevzeli dela katerakoli boste želeli. Vam bolj odgovarja le opravljanje ogledov in pisanje ponudb ali pa morda želite opravljati nadzor na izvedbo del? Katerokoli delo boste prevzeli – Poslovna komuna vam bo vaše delo plačala.

Poslovna komuna kot priložnost za Banko ali Hranilnico?

Banka ali Hranilnica lahko zaradi tega, ker z vstopom v partnerstvo s Poslovno komuno pridobi veliko novih komitentov, ponudi članom Poslovne komune posebne ugodnosti, ki jih kot posamezniki nikoli ne bi mogli doseči! Zakaj?

Kot podjetnik posameznik ali kot enoosebna družba banki ne predstavlja velikega interesa. Posameznik je ranljiv na trgu, lahko hitro propade. Krediti, ki bi mu jih banka ali hranilnica dala, se lahko hitro spremenijo v »slabi kredit« in nikoli izterljiv! Tudi promet, ki ga posameznik ustvari preko banke ali hranilnice je mnogo manjši, kot v primeru, če je podjetnik član Poslovne komune.

Poslovna komuna namreč združuje veliko članov in ti predstavljajo za podjetnika varnost in posledično tudi banki ali hranilnici.

Poslovna komuna vsakemu novemu članu priporoča odprtje računa pri banki ali hranilnici, ki je njena poslovna partnerica!

Vsakemu novemu članu Poslovna komuna predstavi prednosti priporočene banke ali hranilnice od stroškov medsebojnih plačil, stroškov plačil računov, pridobitvi kreditov, obresti, itd. Poslovna komuna komunicira z banko ali hranilnico in napove obisk novega člana tako, da je ta pri banki ali hranilnici  »partnerici« posebno lepo sprejet. Vsi dokumenti za odprtje računa in drugo so že pripravljeni in član vse formalnosti opravi hitreje!

Banki ali hranilnici predstavlja član Poslovne komune mnogo manjše tveganje kot podjetnik posameznik saj Poslovna komuna zaradi tesnega partnerstva o vsem obvešča banko ali hranilnico v primeru kakršnihkoli težav člana. Član Poslovne komune je za banko ali hranilnico tudi manj tvegan saj za pridobivanje posla in s tem dohodkov skrbijo vsi člani Poslovne komune!

Poslovna komuna v lastnem interesu pridobiva nove člane s tem pa ti postanejo tudi komitenti banke ali hranilnice. Z vsakim novim članom se promet Poslovne komune poveča in s tem tudi dohodek banke ali hranilnice.

Bodite sponzor prvi Poslovni komuni na svetu!

Ob uradni ustanovitvi Poslovne komune bomo pripravili javni predstavitev ter povabili tudi novinarje in zainteresirano javnost. Takrat bodo vsi podjetniki slišali za vašo banko, hranilnico, kot najboljšo podpornico podjetništva in novih idej!

Poslovna komuna kot priložnost za Zavarovalnico?

Zavarovalnica lahko zaradi tega, ker z vstopom v partnerstvo s Poslovno komuno pridobi veliko novih komitentov, ponudi članom Poslovne komune posebne ugodnosti, ki jih kot posamezniki nikoli ne bi mogli doseči! Zakaj?

Kot podjetnik posameznik ali kot enoosebna družba zavarovalnici ne predstavlja velikega interesa. Posameznik je ranljiv na trgu, lahko hitro propade in predstavlja tudi večjo verjetnost po prijavi škod ali poškodb. Kot podjetnik posameznik tudi ne predstavlja potencialnega večanja zaslužka za zavarovalnico.

Poslovna komuna namreč združuje veliko članov in ti predstavljajo zavarovalnici brezplačno reklamo.

Poslovna komuna vsakemu novemu članu priporoča zavarovanje pri zavarovalnici, ki je njena poslovna partnerica! Vsakemu novemu članu Poslovna komuna predstavi prednosti priporočene zavarovalnice (stroški, obsežnosti zavarovanja, hitrosti reševanja škodnih primerov, itd.) Poslovna komuna komunicira z zavarovalnico in napove obisk novega člana tako, da je ta pri zavarovalnici »partnerici« posebno lepo sprejet. Vsi dokumenti in zavarovalne police so v naprej dogovorjeni in že pripravljeni, zato član vse formalnosti opravi hitreje!

Zavarovalnici predstavlja član Poslovne komune mnogo manjše tveganje kot podjetnik posameznik saj Poslovna komuna zaradi tesnega partnerstva o vsem obvešča zavarovalnico v primeru kakršnihkoli težav člana. Član Poslovne komune je za zavarovalnico tudi manj tvegan kot plačnik zavarovanj saj za pridobivanje posla in s tem dohodkov skrbijo vsi člani Poslovne komune!

Poslovna komuna v lastnem interesu pridobiva nove člane s tem pa ti postanejo potencialni zavarovanci partnerske zavarovalnice! Z vsakim novim članom se promet Poslovne komune poveča in s tem tudi dohodek zavarovalnice.

Bodite sponzor prvi Poslovni komuni na svetu!

Ob uradni ustanovitvi Poslovne komune bomo pripravili javni dogodek in naj povabili novinarje in zainteresirano javnost. Takrat bodo vsi podjetniki slišali za vašo zavarovalnico, kot najboljšo podpornico podjetništva in novih idej!

Poslovna komuna kot priložnost za podjetnika posameznika?

Ob odločitvi, da bi posameznik sam odprl podjetje in nastopil na trgu, se pojavi neskončno vprašanj in strahov:

Kdo mi bo naredil celostno podobo podjetja?

Kateri Poslovni program naj kupim?

Kdo mi bo vodil računovodstvo?

V kateri banki naj odprem račun in kako naj pridobim kredit?

Pri kateri zavarovalnici naj se zavarujem in kaj vse moram zavarovati pod podjetnik?

H kateremu odvetniku naj grem po nasvete o pravnih zadevah?

Kako bom plačeval račune?

Kako naj pridobim stranke?

Kje naj najamem poslovni prostor?

Kje naj hranim material, zalogo?

Kakšno orodje in stroje moram kupiti, da bi lahko kakovostno opravljal svoje delo?

Kje naj si sposodim izredno drag stroj, ki ga potrebujem le enkrat na leto in se mi ga zato ne splača kupiti?

Kakšne so cene na tržišču, da bi lahko izdelal konkurenčni cenik?

Kateri računalniški program za vodenje podjetja naj kupim?

Kdo mi bo pisal opomine in kako se napišejo?

Kako naj izterjam neplačane račune?

Koliko davka bom moral plačati in na kateri račun ga je potrebno plačati?

Kdo bo dvigoval telefon strankam, ko bom delal na gradbišču?

Kdo bo namesto mene rešil težave s strankami, ko bom na dopustu ali bolniški?

Kdo bo rešil reklamacijo medtem, ko bom polno zaseden pri drugi stranki?

Kje naj dobim zanesljivo in odgovorno pomoč za obsežnejši posel?

Kako bom rešil problem, če naredim napako in s tem povzročim veliko škodo stranki. Kako ji bom to lahko povrnil, če pa sem sam?

Rešitev za vsa ta vprašanja in še več je: Poslovna komuna!

Z vstopom podjetja ali samostojnega podjetnika v Poslovno komuno ta pridobi odgovore na vsa zgoraj zapisana vprašanja in rešitve nanje na enem mestu! Nudena mu je intelektualna in fizična pomoč zato se lahko bolj posveti opravljanju osnovne storitve. Delati lahko začne takoj. Ima več časa zase in za svojo družino. Kakovost življenja se zviša na zavidljiv nivo.

Kaj lahko ponudbi Poslovna komuna podjetniku posamezniku kot novemu članu?

Takojšnje delo;

Že pripravljena celostna podoba podjetja in vaše vizitke.

Že delujoči najboljši Poslovni program za vodenje vašega podjetja. Za stroške licenc in obnove različic programa van ni potrebno skrbeti – za vse poskrbi skrbi Poslovna komuna;

Najboljše in najugodnejše računovodstvo je že pripravljeno, da vas sprejme.

Že določena najboljša banka in pri njih osebni pristop. Boljši pogoji pri morebitnem kreditu, brezplačni prilivi in odlivi med člani Poslovne komune.

Že določena zavarovalnica, že določene oblike zavarovanj na osnovi kritij in rizikov, ki jih dejavnost nujno potrebuje in bodo sklenjeni pod najboljšimi pogoji;

Že določen odvetnik in pri njem najboljši pogoji ob reševanju pravnih zadev;

Plačevanje vaših obveznosti … tudi to lahko prepustite Poslovni komuni;

Organizirana služba za izterjavo neplačanih terjatev;

Dolgoletne izkušnje članov, njihova fizična in intelektualna pomoč;

Celotna logistika: osebni sprejem strank, sprejem klicev strank, posredovanje naročil, izpis delovnih nalogov, izdelava računov, obračuni.

Lastno skladišče materiala;

Izposojevalnica strojev, instrumentov in naprav – po članski ceni! (Udarna kladiva, oder, lestve, instrumenti).

Rent-a-car – izposoja službenih vozil;

Pomoč pri izvedbi večjih del – možnost večje ekipe;

Najem poslovnega prostora;

Reševanje reklamacij ali nujnih del v primeru, ko je član Poslovne komune na dopustu ali na bolniški;

Finančna varnost: tudi, ko je član na bolniški ali letnem dopustu prejema določen čas denar, ki se obračunava na podlagi vloženega preteklega truda in na podlagi pridobljenih lastništev nad strankami;

Možnost izbire narave dela: član lahko izvaja montaže na terenu ali oglede na terenu in pisanje ponudb, lahko opravlja le delo Odgovornega izvajalca del torej nadzoruje delo. Za vse omenjena dela bo dobil tudi plačilo. Član lahko opravlja tudi kombinacijo opisanih del. Možnost izbire narave dela je izredno pomembno saj član, ko ostari ne more več plezati po lestvi ali odru in takrat lahko opravlja le lažja dela: oglede, ponudbe, itd.

Kot član Poslovne komune ne boste nikoli sami, ko boste potrebovali pomoč, saj Poslovna komuna deluje pod geslom »Skupaj v dobrem – skupaj v slabem!«

Povpraševanje

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih.